Merkez Hakkında

Süleymaniye Merkezi İslami ilimler alanında uzman alimlerin yetiştirilmesini amaçlayan bir merkezdir. Bu merkezde yetişen araştırmacıların güçlü ve rabbânî bir eğitim almış, modern problemleri takip eden itidalli alimler olarak mezun olmaları amaçlanmaktadır. Merkezimiz Türkiye’deki üniversitelerde eğitim alan İslami ilimler öğrencilerine lisans eğitiminden doktoraya kadarki süreçte ek ve tamamlayıcı bir program sunmaktadır. Eğitimini akşam saatlerinde sürdüren merkezimizde alanında uzman seçkin alimler ders vermektedir. Bu program üç ana alanda eğitime devam etmektedir:

İlmî alan

Eğitim alanı

Kişisel gelişim

Vizyon, Misyon, Değerler

Değerler
Misyon
Vizyon
Değerler

Kabiliyetli öğrencilere yatırım yapmak; kadim ile moderni birleştirmek; ilim ve marifeti, eğitim ile kültürü, ahlaki değerlerle akademik başarıyı aynı potada eritmektir. Ayrıca eğitimde kaliteli ve yüksek standartlara ulaşmanın yanı sıra akademik nitelikler ışığında yüksek ilmî hedeflere erişmek ve idari, amelî ve ilmî üstünlüğe erişmektir.

Misyon

Şer’î ilimleri modern ile kadimi birleştiren seçkin bir akademik ortam içerisinde sunmak, öğrencileri fikri, ahlaki ve ameli değerlere ulaştırarak onlara araştırma, diyalog ve etki etme gücü kazandırmaktır.

Vizyon

Merkezimizin sosyal etki gücü olan, fikri ve ilmi kudrete sahip, kifayetli alim nesillerin yetişmesine öncü, modern ve geleneksel bir merkez olmasıdır.

Merkezimizin Özellikleri:

 • Kabiliyetli öğrencilerle ilgilenmek
 • Müfredat ve eğitimde kalite
 • Talim ve terbiyeyi, marifet ve ahlakı bir arada sunmak
 • Modern ile kadimi bir araya getirmek
 • Sunulan maddi ve ilmî teşvikler (Aylık burs, yut, ulaşım, diploma ve ödüller)
 • Alanında uzman seçkin eğitim kadrosu
 • Yurt içinden ve dışından büyük alimlerin misafir edilmesi
 • Şer’î ilimler için zaruri bilgi ve becerilerin derinlemesine öğretilmesi
 • Lisans eğitimiyle başlayıp doktoraya uzanan uzun süreli bir program olması
 • İcra ve uygulamada esnek anlayış

Eğitim Sistemi:

Merkezimiz bir alimin ihtiyaç duyduğu şer’î ilimleri, marifet ve becerileri öğrencilerine kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Merkezimizin eğitim dili tamamıyla Arapçadır.


Eğitim programı üç aşamadan oluşmaktadır:

 • Bir senelik hazırlık aşaması
 • Üç senelik temel eğitim
 • Üç senelik alan eğitimi

Programımız haftada üç akşam ders ve bir tam etkinlik gününden oluşmaktadır.

Kişisel Gelişim Programı

Şer’î ilimleri tahsil eden öğrenci şahsiyetini tamamlayacak ve kendisini toplum ile etkileşime geçerek insanlara daha kolay ulaşmasını sağlayacak çeşitli becerilere ihtiyaç duyar. Bu becerilerin bir kısmı şunlardır:

 • Fetva verme
 • Olayları anlama ve analiz etme
 • Edebi yazım
 • Diyalog ve münazara
 • Zaman yönetimi
 • Sistematik ve eleştirel düşünme
 • Sosyal iletişim becerileri
 • Akademik araştırma teknikleri
 • Kriz yönetimi
 • Yönetim ve planlama
 • Ezber ve müzakere
 • Teknoloji ve otomatik sistemlerle muamele

Merkez bu becerileri uzman kişiler tarafından düzenlenen kurslar şeklinde sunar.

Başa dön tuşu